DeliverLah

Track DeliverLah Shipments  +6046370488      [email protected]      http://www.deliverlah.my/ DeliverLah merupakan anak syarikat dari DeliverEat.my. Syarikat ini telah mempunyai pengalaman dalam industri penghantaran makanan sejak 2012. Untuk meningkatkan operasi, syarikat ini memperluas pasukan yang berkhidmat dalam penghantaran permintaan di hari yang sama di Pulau Pinang dan Lembah Klang. Masa penghantaran yang diperlukan ialah 3 jam dari masa pesanan …

Read more