J&T Express

Track J&T Express Shipments  1300-80-9000      [email protected]      http://www.jtexpress.my J&T Express ialah salah satu syarikat ekspedisi  popular di Malaysia yang ditubuhkan pada tahun 2015 di Indonesia. Syarikat yang mempunyai tagline “Express Your Online Business” ini menggunakan database automatik di Indonesia dan Singapura. Semula syarikat ini bernama J&T dan mula berkembang ke Malaysia dan Vietnam pada tahun 2017. …

Read more